Ekonomska tehničarka. Rođena 1969. godine u Varešu. Majka troje djece.