Bachelor ekonomije. Rođen 1981. godine u Visokom. Oženjen, otac jednog djeteta.