Bachelor prava. Rođena 1992. godine u Visokom. Udata, majka dvoje djece.