Diplomirana ekonomistica. Rođena 1984. godine u Zenici. Majka jednog djeteta.