Profesorica razredne nastave. Rođena 1970. godine u Tešnju. Majka jednog djeteta.