Ljekar/specijalista radiodijagnostike. Rođen 1966. godine u Živinicama. Oženjen, otac jednog djeteta.