Doktorica medicine. Rođena 1985. godine u Mostaru. Udata, majka jednog djeteta.