Primarijus magistarica med. nauka i specijalistkinja porodične medicine. Rođena 1964. godine u Mostaru. Udata, majka dvoje djece.