Diplomirana psihologinja. Rođena 1997. godine u Ključu.