Bachelor menadžmenta. Rođena 1968. godine u Sarajevu. Udata, majka jednog djeteta.