Magistra hemije, kontrolor kvalitete i zaštite okoliša. Rođena 1995 godine.