Bachelor ekonomije. Rođena 1986. godine u Sarajevu. Udata, majka jednog djeteta.