Magistrica ekonomsko-pravne oblasti. Rođena 1983. godine u Sarajevu. Udata, majka jednog djeteta.