Diplomirana pedagogica i psihologinja. Rođena 1980. godine u Doboju. Udata, majka jednog djeteta.