Farmaceutski tehničar. Rođena 1989. godine. u Mostaru. Udata, majka dvoje djece.