Ekonomski tehničar. Rođena 1981. godine u Doboju. Udata, majka dvoje djece.