Bachelor političkih nauka (Oslo). Rođena 1981. godine u Mostaru. Majka dvoje djece.