Magistar krivičnog prava. Rođen 1995. godine u Mostaru.