Građevinska tehničarka. Rođena 1995. godine u Mostaru.