Trgovkinja. Rođena 1964. godine u Bugojnu. Majka jednog djeteta.