Medicinska sestra. Rođena 2002. godine u Travniku.