Doktor medicine. Rođena 1985. godine. u Travniku. Udata, majka jednog djeteta.