Šivačica. Rođena 1986. godine u Splitu. Udata, majka jednog djeteta.