Ekonomska tehničarka. Rođena 1976. godine u Goraždu. Udata, majka jednog djeteta.