Bachelor međunarodnih odnosa. Rođen 1997. godine u Goraždu.