Doktor medicine. Rođen 1979. godine u Zavidovićima. Oženjen, otac jednog djeteta.