Bachelor predškolskog odgoja. Rođen 1998. godine u Visokom.