Zubotehničarka. Rođena 1995. godine u Visokom. Udata, majka jednog djeteta.