Diplomirana pravnica. Rođena 1979. godine u Žepću.