Bachelor ekonomije. Rođena 1975. godine u Kaknju. Udata, majka jednog djeteta.