Magistrica ekonomskih nauka. Rođena 1969. godine u Visokom. Majka troje djece.