Dipl. medicinska sestra. Rođena 1981. godine u Tuzli.