Diplomirana pedagogica i psihologinja. Rođena 1984. godine u Tuzli. Majka jednog djeteta.