Bachelor prava. Rođena 1991. godine u Doboju. Udata, majka dvoje djece.