Tekstilni tehničar. Rođen 1976. godine u Gradačcu.