Univerzitetski profesor, doktor tehničkih nauka, diplomirani inženjer mašinstva. Rođen 1968. godine u Tešnju. Oženjen, otac dvoje djece.