Magistrica saobraćaja i komunikacija. Rođena 1987. godine u Doboju. Udata.