Doktorica logopedije. Rođena 1988. godine u Zavidovićima. Udata, majka jednog djeteta.