Medicinska sestra. Rođena 1966. godine u Bihaću. Majka dvoje djece.