Doktor pravnih nauka. Rođen 1983. godine u Sarajevu. Oženjen, otac troje djece.