Ekonomistica. Rođena 1996. godine u Sanskom Mostu.