Doktor ekonomskih nauka. Rođen 1973. godine u Bihaću. Oženjen, otac dvoje djece.