Dispečer međunarodnog transporta. Rođen 1994. godine u Cazinu. Oženjen.