Magistar političkih nauka. Rođen 1994. godine u Cazinu. Oženjen, otac jednog djeteta.