Medicinski tehničar. Rođen 1978. godine na Sokocu.