Magistrica prava. Rođena 1991. godine u Sarajevu. Udata, majka jednog djeteta.