Primarius dr. Specijalistkinja za dječije bolesti. Rođena 1957. Godine u Sarajevu. Majka dvoje djece.