Svršenik Karađoz-begove medrese. Rođen 1996. godine u Mostaru.