Medicinska sestra. Rođena 1994. godine u Mostaru. Udata, majka jednog djeteta.