Ratni komandant, direktor JP BH šume. Rođen 1960 godine. Otac dvoje djece.